тел/факс +375223378274
email: kancel@baa.by
Адрес: 213410, Могилевская обл.,
г. Горки, ул. Мичурина, 5
Обратная связь

Giriş synagy – rus dilinden gürrüňdeşlik.

Bilim berilýän dili – rus dili.

Bahalar sistemasy – 1-10 ballar (bahalar)

Okuw möhleti – 5-6 ýyl

2020/2021 nji okuw ýyly üçin tölegi – 1000$

Resminamalar 1-dekabra çenli kabul edilýär.

Resminamalar:

  • Okuwa girmek barada saýlan ugruňyz görkezilen arza;
  • Taýýarlaýyş bölümi tamamlanlygyňyz barada şahadatnama (eger okan bolsaňyz)
  • Pasport
  • Bolan biliminiň şahadatnamasy (attestat), okan sapaklary, alan bahalary görkezilen bolmaly, rus diline terjimesi bilen bilelikde;
  • Dogluş hakynda şahadatnama + rus diline terjimesi bilen bilelikde;
  • Hassahanadan saglyk barada delilhat, AIDS ýokanç keseli ýokdugy barada delilhat, psihiatriýada, narkologiýada we dermatowenerlogda hasapda durmaýanlygy barada delilhatlar + rus diline terjimesi bilen bilelikde;
  • 6 sany 3x4 surat.