тел/факс +375223378274
email: kancel@baa.by
Адрес: 213410, Могилевская обл.,
г. Горки, ул. Мичурина, 5
Обратная связь

Giriş synagy – rus dilinden gürrüňdeşlik.

Bilim berilýän dili – rus dili.

Bahalar sistemasy – 1-10 ballar (bahalar)

Okuw möhleti – 4-4.6 ýyl

2020/2021 nji okuw ýyly üçin tölegi – 2050$

 • üstünlükli okan talyplara okuw tölegine 20%, 30%, 50% ýeňillikler berilýär.

** okuw tölegiini ýylyň dowamynda 2 bölüp her semestriň başynda tölemelidir

Wajyp maglumat!!! Okuwda, ylymda we köpçülikleýin çärelerde özlerini görkezen daşary ýurtly talyplara okuw tölegine ýeňillikler edilýär.

Gündizki bölümiň ähli ugurlarynda

Bahalar amerikan dollarynda görkezilen

1 kurs

2-5 kurslarda

Doly nyrh bahasy

 

 1.  

 

 1.  

60% ýenillik edilende tölegiň möçberi

 

 1.  

 

 1.  

40% ýenillik edilende tölegiň möçberi

 

 1.  

 

 1.  

20% ýenillik edilende tölegiň möçberi

 

 1.  

 

 1.  

70% ýenillik edilende tölegiň möçberi

 

 1.  

 

 1.  

Resminamalar 1-dekabra çenli kabul edilýär.

Resminamalar:

 • Okuwa girmek barada saýlan ugruňyz görkezilen arza;
 • Taýýarlaýyş bölümi tamamlanlygyňyz barada şahadatnama (eger okan bolsaňyz)
 • Pasport
 • Bolan biliminiň şahadatnamasy (attestat), okan sapaklary, alan bahalary görkezilen bolmaly, rus diline terjimesi bilen bilelikde;
 • Dogluş hakynda şahadatnama + rus diline terjimesi bilen bilelikde;
 •  
 • Hassahanadan saglyk barada delilhat, AIDS ýokanç keseli ýokdugy barada delilhat, psihiatriýada, narkologiýada we dermatowenerlogda hasapda durmaýanlygy barada delilhatlar + rus diline terjimesi bilen bilelikde;
 • 6 sany 3x4 surat.