тел/факс +375223378274
email: kancel@baa.by
Адрес: 213410, Могилевская обл.,
г. Горки, ул. Мичурина, 5
Обратная связь


Magistratura hünärleri

Derejesi

Ykdysadyýet we halk hojalygyny dolandyrmak

 

Ykdysadyýet ylymlarynyň magistri

Buhgalteriýa hasabaty, statistika

 

Ykdysadyýet ylymlarynyň magistri

Ykdysadyýet we sossial sistemalarynda dolandyryş

 

Ykdysadyýet we dolandyrmak magistri

Ýer ulanşygy we gözegçiligi, kadastr

 

Tehniki, oba-hojalyk ylymlarynyň magistri

Agronomiýa

Biologiýa, oba-hojalyk ylymlarynyň magistri

Meliorasiýa, ýerleriň rekultiwasiýasy we goragy

Tehniki, oba-hojalyk ylymlarynyň magistri

Zootehniýa

Biologiýa, oba-hojalyk ylymlarynyň magistri

Oba-hojalygy mehanizirleşdirmegiň tehnologiýalary we gurallary

Tehniki ylymlarynyň magistri

Giriş synagy – rus dilinden gürrüňdeşlik.

Bilimiň derejesi – ýokary bilim (I dereje)

Bilim berilýän dili – rus dili.

Bahalar sistemasy – 1-10 ballar (bahalar)

Okuw möhleti – 1 ýyl (gündizki bölümde), 1.5 ýyl (gaýybana)

2020/2021 nji okuw ýyly üçin tölegi – 2050$

Resminamalar 1-dekabra çenli kabul edilýär.

Resminamalar:

  • Okuwa girmek barada saýlan ugruňyz görkezilen arza;
  • Ýokary bilimiňizi görkezýän diplom, okan sapaklary, alan bahalary görkezilen bolmaly, rus diline terjimesi bilen bilelikde;
  • Pasport
  • Hassahanadan saglyk barada delilhat, AIDS ýokanç keseli ýokdugy barada delilhat, psihiatriýada, narkologiýada we dermatowenerlogda hasapda durmaýanlygy barada delilhatlar + rus diline terjimesi bilen bilelikde;
  • 6 sany 3x4 surat.